Okrem vedenia účtovníctva a spracovania miezd poskytujeme aj tieto služby:
- Zastupovanie klientov v daňovom konaní
- Vypracovanie podkladov pre poskytnutie úverov
- Zastupovanie klientov v styku s bankovými inštitúciami
- Vypracovanie analýz podľa požiadaviek klientov
- Ekonomické poradenstvo a konzultácie o stave firmy
- Zakladanie spoločností a zápisy zmien v obchodnom registri
- A mnoho ďalších podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.