Ponúkame Vám kompletné spracovanie Vašich miezd a personalistiky:
- Výpočet miezd podľa predložených podkladov
- Vedenie personálnej a mzdovej agendy
- Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
- Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
- Vypracovanie analýz podľa žiadaných parametrov
- Vypracovanie potvrdení podľa potrieb zamestnanca a zamestnávateľa
- Spracovanie ročného zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
- Kompletný styk so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou
- Kompletný styk s daňovým úradom

Cena za spracovanie miezd je stanovená individuálne na základe Vašich požiadaviek a rozsahu účtovnej agendy.