Firma FINCONSULT, s.r.o. bola založená v roku 2001 a od svojho vzniku poskytuje služby súvisiace s vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva a spracovania miezd pre fyzické a právnické osoby. Našim cieľom je poskytovať služby vždy včas a na vysokej odbornej úrovni, čo zabezpečujeme prostredníctvom tímu vyškolených pracovníkov.

Náš odborný tím tvoria:

JUDr. Dagmar Švarcová

Vyštudovala som Právnickú fakultu UPJŠ v Bratislave. V oblasti účtovníctva a daní mám bohaté skúsenosti. V ekonomickej oblasti pracujem už štyridsať rokov a pre našich klientov zabezpečujem poradenstvo nie len v oblasti ekonomiky a daní, ale aj v právnej oblasti.

Ing. Dana Pohanková

Vyštudovala som na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a vo firme pracujem už sedemnásť rokov. Účtovníctvom som sa začala zaoberať už počas štúdia na strednej škole a od tej doby sa mu aktívne venujem. Pravidelne sa zúčastňujem odborných školení a som držiteľkou certifikátov „Účtovník profesionál“ a „Daňový špecialista“ vydanými Centrom účtovníkov Slovenska.

Ing. Marianna Šinglárová

Som čerstvou absolventkou Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach avo  firme pracujem od roku 2017. Účtovníctvu som sa začala venovať už počas štúdia na Obchodnej akadémii a ovládam účtovníctvo v programoch od spoločností KROS a ABRA Software. Taktiež som držiteľkou certifikátu ,,DPH Akadémia Deloitte Tax“.

Ing. Zuzana Čižmárová

Vo firme pôsobím ako mzdová účtovníčka od roku 2020. Som absolventkou Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity. Účtovníctvu som sa začala venovať už počas štúdia na Obchodnej akadémii.  Jednoduché a podvojné účtovníctvo ovládam v programe MK Soft. V programe MK Soft, OLYMP a ABRA Software ovládam mzdové účtovníctvo.

Bc. Petra Bobaľová

Vo firme pôsobím od roku 2018. Som študentkou 2. stupňa vysokoškolského štúdia na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Som držiteľkou certifikátu „DPH Akadémia Deloitte Tax“ Jednoduchému a podvojnému účtovníctvu som sa začala venovať už počas štúdia na Obchodnej akadémií.