FINCONSULT, s.r.o.

Sídlo: Panelová 19, 040 01 Košice
Prevádzka: Rampová 4, 040 01 Košice

IČO: 36207110
DIČ: 2020048118
IČ DPH: SK2020048118

Tel: 0915 629 749
E-mail: info@finconsultsro.sk